Appelhof Psychiatrie

 

dr B.C. Appelhof, psychiater

 

Wie

Ik ben sinds 2010 psychiater en woon in Amsterdam.

Ik werd opgeleid arts en psychiater in het Amsterdam UMC, locatie AMC , waar ik ook mijn promotieonderzoek naar depressie en schildklierhormonen verrichtte. In die periode voltooide ik ook de post-doctorale opleiding tot epidemioloog B.

Als psychiater werkte ik eerst enkele jaren op een polikliniek voor angst- en stemmingsstoornissen voor volwassenen. Daarna maakte ik de overstap naar een deeltijd aanstelling bij Jellinek (curatieve verslavingszorg).
Ik ben betrokken bij supervisie en onderwijs aan zowel psychiaters in opleiding, verslavingsartsen in opleiding als verpleegkundig specialisten in opleiding. Sinds 2020 ben ik stageopleider verslavingspsychiatrie voor Arkin.

Sinds begin 2013 werk ik daarnaast vanuit "Appelhof psychiatrie" als zelfstandig ondernemer voor diverse instellingen, voornamelijk als consulent psychiater.
Specifieke ervaring en affiniteit heb ik op het gebied van ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen (verstandelijke beperkingen, ADHD en autisme), epilepsie & psychiatrie en verslavingspsychiatrie.
Ik houd van constructieve multidisciplinaire samenwerking,  heb een brede diagnostische kijk met oog voor zowel psychische, somatische als ontwikkelingsaspecten, en combineer 'evidence based' werken met een pragmatische aanpak daar waar de  'evidence' (nog) ontbreekt.

Wat

Vanuit "Appelhof Psychiatrie" verricht ik diverse werkzaamheden zoals:

 

Psychiatrische consulten

Als vaste consulent voor volwassenen bij diverse instellingen. Soms ad interim werkzaamheden.

 

Voordrachten

Scholing aan medewerkers in de zorg of aan studenten over algemene psychiatrie, psychofarmaca, verstandelijke beperkingen & psychiatrie, verslaving & psychiatrie en autisme.

 

Onderzoek & advies

Tussen 2013 en 2020 verrichtte ik bij een instelling voor beschermd wonen monitoring van effecten van een verandering in werkwijze en adviseerde over professionalisering van medewerkers.

 

Appelhof Psychiatrie heeft geen vrijgevestigde praktijk voor behandeling.
Gegevens voor correspondentie:
Appelhof Psychiatrie B. V.
KvK nummer: 62129473
IBAN: NL05 INGB 0006 7355 13
BTW: NL854671857B01